Výučba v mš od 08.03.2021

Informácie o aktualizáciách nájdete v spodnej časti stránky pod označením: “Aktualizované”

Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosti prezenčnej výučby v materských školách od 08.03.2021.

Vzdelávanie v materských školách má byť prednostne poskytované deťom rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska.

Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb, SBS a podobne.

Pre týchto rodičov budú otvorené MŠ aj naďalej.
Potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu preukážu vyplneným tlačivom “Čestné vyhlásenie a súhlas 11/c”.
Zákonný zástupca toto tlačivo pri nástupe dieťaťa odovzdá škole.

V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

Ak dieťa, ktoré navštevuje MŠ a preruší dochádzku na viac ako 3 dni prinesie zákonný zástupca vyplnené tlačivo:  “Vyhlásenie o bezinfekčnosti”.

Záujem o nástup dieťaťa do MŠ nahláste emailom a zašlite tu:

07.04.2021 – Rozhodnutie ministra – doplnenie (PDF súbor)