Výučba v MŠ od 12.04.2021

Zmena v tlačive čestné vyhlásenie…

Otvorenie MŠ od 12.04.2021

Vážení rodičia,
Materská škola Exnárova 6 je od 12.04.2021 OTVORENÁ
pre všetky deti zákonných zástupcov.

Čas prevádzky: od 7.00 h do 17.00 h

Podmienky:
1./ Doniesť vyplnené a podpísané tlačivo  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  pri prvom nástupe dieťaťa a pri prerušení dochádzky na viac ako 3 dni. 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka o bezinfekčnosti (Tlačivo č.8)

Ostatné informácie:

Deti prídu do tried až po vykonaní ranného filtra. 

Upozornenie:
Prosím nezdržiavať sa v priestoroch.
Nenosiť do MŠ hračky z domu.

 

Ďakujem za pochopenie
Jana Matejová, riad. MŠ