Triedy – interiér

Naše triedy

Naša jedáleň

Šatne a umyvárky

Naša telocvičňa

Školský dvor

NOVÉ USMERNENIE

MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

usmernenie   nové vyhlásenie o bezinfekčnosti