Tanečný súbor “Púpava”

Hlavným cieľom tanečného súboru je rozvíjanie základných lokomočných pohybov v hudobnom rytme. Zároveň aj zdokonaľovanie fyzického, rytmického, tanečného a hudobného cítenia. Pozornosť je zameraná aj na správne držanie tela, orientáciu v priestore, pravo – ľavú orientáciu, zdokonaľovanie koordinácie pohybov.