Predstavujeme

Materská škola poskytuje vzdelanie deťom so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s viacnásobným postihnutím. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných materských školách. Špecifikami materskej školy sú posilnenie logopedickej starostlivosti, individuálny prístup, triedy pre 6 – 8 detí, prvky Montessori pedagogiky, canisterapia, podporný terapeutický program a partnerský prístup.

Čítaj viac

Darujte 2% z dane…

Vážení rodičia a priatelia našej škôlky, chceli by sme Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2% z Vašich daní.  Vďaka vám sa nám v roku 2019 podarilo: dofinancovať infra saunu pre detičky  (čítaj viac) zakúpiť interaktívnu podlahu Funtronic  (čítaj viac) V roku 2020 plánujeme použiť finančné prostriedky na: revitalizáciu školského dvora zrealizovanie vonkajšej plochy “Človeče, nehnevaj sa!” (čítaj viac) Kam poukázať 2% pre OZ PÚPAVA: Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov detí

Čítaj viac