Špeciálna strava v našej škôlke…

Prečítajte si, aké dôležité pravidlá treba dodržiavať pri nahlásení špeciálneho stravníka.

Ako určite viete, naša materská škola je jediná v Ružinove, ktorá je určená pre deti so zdravotnými problémami, ktoré vyžadujú diétne stravovanie, preto je týchto pár riadkov určených predovšetkým rodičom týchto detí. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, ďakujeme…

Čítaj viac

Platby za MŠ

Informácie ohľadom platieb za MŠ Zákonný zástupca uhradí mesiac marec. Platby za mesiace apríl – do začatia predprimárneho vzdelávania neuhrádza. V prípade začatia vzdelávania (napr v júni) bude prepočítaná platba z marca a podľa počtu na vzdelávacích dní bude/nebude zákonný zástupca uhrádzať pomerný doplatok. V prípade, že zákonný zástupca uhradil platbu za polrok trvalým príkazom už v januári, budú sa prepočítavať „vratky“ k 31.8.2020 Platby za ŠJ sa do začatia vzdelávania neuhrádzajú.

Čítaj viac
Prosíme zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, aby nahlásili e-mailom dňa 15.1.2021 záujem o dochádzanie dieťaťa do školy v termíne od 18.1.2021 do 22.1.2021
Dôležitý oznam z 14.01.2021
Prosíme zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, aby nahlásili e-mailom dňa 15.1.2021 záujem o dochádzanie dieťaťa do školy v termíne od 18.1.2021 do 22.1.2021
Dôležitý oznam z 14.01.2021