Školský dvor – exteriér

Školský dvor

Naše triedy

Naša jedáleň

Šatne a umyvárky

Naša telocvičňa

NOVÉ USMERNENIE

MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

usmernenie   nové vyhlásenie o bezinfekčnosti