Riaditeľské voľno 22.12.2022

Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že riaditeľka materskej školy Exnárova 6, Bratislava udeľuje z prevádzkových a organizačných dôvodov podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy 22.12.2022 RIADITEĽSKÉ VOĽNO