Riaditeľské voľno 06.04. 2023

Riaditeľstvo MŠ Exnárova 6, Bratislava, dáva na vedomie, že v súlade s ustanovením §150 ods.5 zákona245/2008 Z.z. (školský zákon) poskytuje všetkým deťom MŠ

dňa 06.04. 2023 riaditeľské voľno,

z dôvodu vzdelávania učiteľov MŠ §57 zákona č. 138/2019 Z.z. o aktualizačnom vzdelávaní.