Prijímanie detí do MŠ 2020-2021 aktualizácia

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie školský rok 2020/2021  v termíne od 4.5.2020 – 7.5.2020

MOŽNOSTI PODANIA PRIHLÁŠKY:

1. Elektronická žiadosť o prijatie - pošlite prostredníctvom elektronickej prihlášky

2. Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú internetové pripojenie, kontaktujte MŠ telefonicky
(získate informácie o náležitostiach, ktoré majú byť uvedené v prihláške, tú pošlete poštou)

Telefonicky od 9.00 hod. – do 13.00 hod. na číslach (riaditeľka mš, zástupkyňa mš)

   0903 409 586      0911 031 58