Prevádzka MŠ od 2.9.2020

MŠ Exnárova otvára 02.09.2020 nový školský rok 2020/2021

Pre novoprijaté 4-ročné a staršie deti od 7.00 hod. (dohoda s triednou učiteľkou)

Pre novoprijaté 3-ročné deti od 7.30 hod. - 10.00 hod. (streda, štvrtok, piatok)

Vstup do budovy MŠ je povolený iba rodičom novoprijatých detí a to výhradne s rúškom.

Hlavný vchod
je pre deti 3., 4., 5., 6. a 7.triedy.
Dva bočné vchody
sú pre deti 1. a 2. triedy.

Bližšie informácie dostanete na triednych aktívoch:

1.trieda, 2.trieda08.09.2020 o 15.30 hod.
5.trieda, 7.trieda08.09.2020 o 16.00 hod.
3.trieda, 4.trieda, 6.trieda09.09.2020 o 16.00 hod.

Čo priniesť do MŠ