Prerušenie prevádzky v MŠ

Prerušenie prevádzky v MŠ

Riaditeľstvo MŠ- Exnárova 6, 821 03 Bratislava Vám dáva na vedomie, že

dňa 29.10.2021 bude prerušená prevádzka

z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí a preto bude vykonaná dezinfekcia priestorov.
Za porozumenie ďakujem,
Jana Matejová
riaditeľka