Informácie k otvoreniu zariadenia 08.02.2021

Vážení rodičia,
Materská škola Exnárova 6,  sa otvára od 8. februára 2021 na základe usmernenia zriaďovateľa.

Uprednostníme návrat detí, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, nemajú možnosť pracovať doma, potrebujú nastúpiť do práce. (zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí: zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič, učiteľ, predavač..), deti 1rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

Z personálnych dôvodov nemôžeme vyhovieť všetkým deťom a ich rodičom.

Otvorenie prevádzky: 
Čas prevádzky: od 7.00 h do 16.30 h
Prevádzka bude v 5-tich triedach

Podmienky: 
Doniesť vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa (stiahnete tu na stránke).
Zákonný zástupca sa preukáže negatívnym testom.

Ostatné informácie:
Deti prídu do tried až po vykonaní ranného filtra, počas celého dňa v MŠ musia mať rúško.
Zákonný zástupca je povinný každých 7 dní sa preukázať novým negatívnym ANT alebo PCR testom.

Úhrada poplatkov v MŠ v mesiaci február:
platia len prihlásené deti sumu 24,50€, poplatok sa netýka detí odchádzajúcich v septembri do ZŠ.
Úhrada stravného podľa počtu dní + réžia.

Prosíme zákonných zástupcov (pracujúcich v kritickej infraštruktúre….), aby nahlásili záujem pre nástup dieťaťa e-mailom.

Ďakujem za pochopenie, s pozdravom
Jana Matejová, riaditeľka MŠ