Otvorenie materskej školy – 1.júna 2020

Milí rodičia,
po dlhej dobe, 1.júna 2020,  opäť otvárame brány našej materskej školy. Vzhľadom na nové opatrenia, môže byť MŠ v prevádzke maximálne 9 hodín denne. Prevádzkový čas je preto upravený nasledovne:

Pondelok - Piatok 7:00 - 16:00 hod.

Dňa 22.5.2020 minister školstva Mgr. Branislav Gröhling vydal kritériá, podľa ktorých budú prednostne umiestňované deti do MŠ (viď Rozhodnutie ministra školstva bod 4). Zriaďovateľ určí ďalšie kritéria, ak bude prekročená kapacita MŠ.

Rodičia, ktorí spĺňajú uverejnené kritériá a majú záujem, aby dieťa navštevovalo v tomto období MŠ, vyplnia údaje a vyjadria súhlas vo formulári.

Následne obdržia v emailovej správe organizačné pokyny ohľadom vstupu do materskej školy.

Za porozumenie ďakujem
Jana Matejová, riad. MŠ