Okienko pre predškolákov

Poďte sa zahrať predškoláci

Príručka zábavných aktivít pre budúcich školákov zameraná na grafomotoriku, vizuálnu a sluchovú diferenciáciu.

Malá príručka

Školská zrelosť

Portál o vzdelávaní a sebarozvoji.
Rodičia si tu nájdu články k témam, ako napríklad: školská zrelosť, zápis do ZŠ, aktivity a hry pre deti a iné zaujímavosti.

Web stránka

Grafomotorika

V kategórii predškoláci je množstvo aktivít zameraných na vzdelávacie oblasti rozvoja dieťaťa - matematika a práca s informáciami, grafomotorika, človek a príroda, človek a svet prácerôzne pokusy, konštruovanie a pod.

Web stránka

Učíme na diaľku

Usmernenia, odporúčania a podpora ministerstva školstva nielen pre učiteľov ale aj rodičov.

Web stránka

Internetová škôlka

ABC škôlka - internetová škôlka, učíme sa doma s deťmi, vzdelávanie predškolákov.

Stránka má zadelené aktivity podľa vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu.
Nakoľko je stránka spoplatnená, naša MŠ zakúpila licenciu na 3 mesiace pre rodičov.

Inštrukcie k prihláseniu:

1.   Zaregistrujte sa na stránke www.abcskolka.sk svojim emailom a vymysleným heslom, kliknutím na tlačítko "Registrácia",
pri registrácii si prosím skontrolujte všetky prihlasovacie údaje – email je dôležitý!

2.  Vyplňte v "nastaveniach" registrácie všetky povinné údaje – uveďte názov Materskej Školy

3.  Zaškrtnite políčko „Aktivačný kód“ aktivuje sa políčko „Zadajte aktivačný kód IP-Licencie“

4.  Do políčka „Zadajte aktivačný kód IP-Licencie“ vpíšte váš aktivačný kód (kód nájdete vo fotogalérií na web stránke MŠ)

5.  Užívateľské konto vám aktivujeme v čo najkratšom čase

6. Následne pri ďalšom prihlásení sa na stránku prihlasovacími údajmi (email a heslo, ktoré ste zadali pri registrácii) budete vidieť         celý aktuálny obsah stránky.

Web stránka