Mini mobilné telefóny

Vhodná pomôcka pri skupinových a rolových hrách a aktivitách zameraných na rozvoj komunikačných zručností, ako aj sociálnej kompetencie u detí. Deti môžu medzi sebou komunikovať a učiť sa tak využívať telefón ako komunikačný prostriedok. Možnosť použitia v exteriéri a aj v interiéri.