Matematika a práca s informáciami

Hravé počítanie

Veková skupina 5 – 6 rokov

Matematika a práca s informáciami – v obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným počtom.

Jazyk a komunikácia – vlastnými slovami vysvetlí slova, ktoré pozná.
Človek a spoločnosť – v dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).

Zisti počet predmetov pod snehovou prikrývkou:

Nalep daný počet pompónov (farebných guličiek) na čiapku podľa pokynov v zadaní:

Pracovný list: Spočítaj koľko je na obrázku snehuliakov, čiapok, šálov, rukavíc, snehových vločiek
a vtáčích búdok. V spodnej časti pracovného listu je tabuľka, v ktorej vyfarbi toľko štvorčekov, koľko je daných predmetov.
Príloha

1.Pracovný list čiapka: Nalep na čiapku farebné guličky v počte 6 • • • • • •
Počet guličiek vytlieskaj.
Príloha 02

2.Pracovný list čiapka: Nalep na čiapku farebné guličky v počte 5 • • • • • •
Počet guličiek vytlieskaj.
Príloha 02

 

???
Čo sa ti páčilo najviac?
Čo ti robilo najväčší problém?

Vypracovala:   Denisa  Frátriková