Kamera Tuff-Cam

slúži deťom na nahrávanie svojich kamarátov pri rôznych hrách a činnostiach, fotografovaniu prírody, okolia MŠ. Neskôr umožňuje nahrávky sledovať na počítači, alebo na TV prijímači.