Jedáleň – interiér

Naša jedáleň

Naše triedy

Šatne a umyvárky

Naša telocvičňa

Školský dvor

NOVÉ USMERNENIE

MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

usmernenie   nové vyhlásenie o bezinfekčnosti