Jedáleň – interiér

Priestory jedálne sú útulné a svetlé s dostatkom stolov a stoličiek zabezpečujúcich pohodlie pre našich malých stravníkov.

Oznámenie

prijímanie žiadostí pre prihlásenie detí
na predprimárne vzdelávanie
do materskej školy pre šk.rok 2019/2020.

 

OZNAM     ŽIADOSŤ