Interaktívna tabuľa

spolu s počítačom a edukatívnym cd u detí rozvíjajú logické myslenie, základy tvorivého a kritického myslenia, komunikatívne, psychomotorické schopnosti.