Interaktívna stena

Všestranne využiteľná učebná pomôcka umožňuje nahrávanie a prehrávanie 10-sekundových audio odkazov k ľubovoľným kartičkám vo vreckách. Vkladať môžete obrázky, ktoré máte k dispozícií, napríklad pexeso, fotografie a i. Je vhodná aj na výučbu cudzích jazykov…