Futbal

Cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite.  V základnej futbalovej príprave sa deti naučia základné futbalové zručnosti( prihrávanie lopty, vedenie lopty) a základom teamovej hry (vzájomná pomoc, spolupatričnosť a ohľaduplnosť).