Dúhové nahrávacie štipce

Dúhové nahrávacie štipce využívame na nahrávanie krátkeho záznamu, deti získavajú základné zručnosti pri manipulácii, podľa slovného zadania deti samostatne plnia danú úlohu.