Dotácia na stravu – informácie

Informácia pre rodičov detí MŠ a odídencov z Ukrajiny s nárokom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom.

V termíne do 20. júla 2022 pošlite na dole uvedený mailový kontakt informáciu, že si chcete od 1.9.2022 uplatniť nárok na dotáciu na stravu.

Nutné je zaslať vyplnené čestné vyhlásenie o neuplatňovaní si zvýšeného daňového bonusu (v prílohe), adresu pobytu a rodné číslo.
V prípade, že je dieťa (zo Slovenska aj z Ukrajiny) z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo jej príjem je najviac vo výške životného minima, je nutné zaslať aj potvrdenie o tejto skutočnosti.

Prosíme rodičov, aby uviedli aj materskú školu, ktorú dieťa bude od septembra navštevovať.

Zároveň je nutné zaslať aj mailový a telefonický kontakt na rodičov.

Ak do určeného termínu rodičia tak neurobia, nebudú mať dotáciu od septembra, ale až od októbra 2022.


Pre priznanie dotácie musia byť splnené podmienky:

  1. deti do 6 rokov, ktoré sú predškoláci v MŠ, majú nárok bez ohľadu na to, či si rodičia uplatňujú daňový bonus alebo sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  2. deti, ktoré nie sú predškoláci v MŠ, majú nárok len v prípade, že sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  3. deti nad 6 rokov v MŠ len v prípade, že si rodičia neuplatňujú zvýšený daňový bonus alebo sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  4. deti ZŠ len v prípade, že sú z domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  5. deti ZŠ len v prípade, že si rodičia neuplatňujú zvýšený daňový bonus.

Všetky tieto podmienky platia aj pre deti Ukrajincov – deti s osobitnou ochranou.

Kontakt:   maria.navratilova@ruzinov.sk


Príloha:

 Čestné vyhlásenie

OD 23.DECEMBRA 2022 - DO 5.JANUÁRA 2023
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
PRERUŠENIE PREVÁDZKY
OD 23.DECEMBRA 2022 DO 5.JANUÁRA 2023