Darujte nám 2% z vašich zaplatených daní

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy, aj tento rok sa obraciame na vás s prosbou o darovanie 2% z dane.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno vzdelávacieho procesu (inovatívne vzdelávacie pomôcky a pod.)
  • skvalitnenie vybavenia našej materskej školy (nové hracie prvky v interiéri aj exteriéri)

Ďakujeme,
Združenie rodičov a priateľov detí Púpava.


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

• Ak ste zamestnanec:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z
príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a
sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
(Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

• Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):
Údaje organizácie: Združenie rodičov a priateľov detí PÚPAVA
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Exnárová 6, 821 03 Bratislava
IČO: 30795605

Viac info/tlačivá na: www.rozhodni.sk