Človek a príroda

Malý bádateľ

Človek a príroda: opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – topenie a tuhnutie.

Človek a spoločnosť: v dialógu vie vypočuť iných(deti aj dospelých).

  • Pozorovať a opísaťs pomocou dospelého – topenie a tuhnutie
  • Vytvoriť pred pozorovaním predpoklad pomocou záznamového hárku (viď.príloha)
  • Vytvoriť z pozorovania záver.
  1. Príprava na experiment: Dieťa si pripraví snehovú guľu alebo kocku ľadu rovnakej veľkosti. Každú snehovú guľu dá na samostatnú podšálku. Pripraví si aj dve misky s vodou.
  2. Dieťa si zoberie prvú tabuľku (príloha A- Topenie), do ktorej zaznačí svoj odhad a neskôr, ako v skutočnosti experiment dopadol. Na základe otázky v tabuľke dieťa označí svoj predpoklad krížikom/fajkou v tabuľke. Snehovú guľu (alebo ľad) dá na balkón a druhú nechá dnu. Pozoruje, ktorá sa skôr roztopí. Až keď dokončí experiment, do druhého stĺpca vyznačí skutočný výsledok. Tak isto pokračuje v druhej tabuľke (príloha B – Tuhnutie). Experimentuje už s dvoma miskami vody. Jednu misku s vodou dá na balkón a druhú do mrazničky.
  3. Čo bolo  pri experimente zaujímavé, čo si zistil?


Prílohy:
Príloha A- Topenie
Príloha B- Tuhnutie

Vypracovala: Mgr. Ivona Čajkovská