Človek a príroda


Človek a príroda: opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania – topenie a tuhnutie.
Človek a spoločnosť: v dialógu vie vypočuť iných(deti aj dospelých).

Úloha

Pozorovať a opísať s pomocou dospelého – topenie a tuhnutie
Vytvoriť pred pozorovaním predpoklad pomocou záznamového hárku (viď.príloha)
Vytvoriť z pozorovania záver.

Príprava na experiment:

Dieťa si pripraví snehovú guľu alebo kocku ľadu rovnakej veľkosti.
Každú snehovú guľu dá na samostatnú podšálku.
Pripraví si aj dve misky s vodou.
Dieťa si zoberie prvú tabuľku (príloha A- Topenie), do ktorej zaznačí svoj odhad a neskôr, ako v skutočnosti experiment dopadol.
Na základe otázky v tabuľke dieťa označí svoj predpoklad krížikom/fajkou v tabuľke.
Snehovú guľu (alebo ľad) dá na balkón a druhú nechá dnu.
Pozoruje, ktorá sa skôr roztopí.
Až keď dokončí experiment, do druhého stĺpca vyznačí skutočný výsledok.

Tak isto pokračuje v druhej tabuľke (príloha B – Tuhnutie).
Experimentuje už s dvoma miskami vody.
Jednu misku s vodou dá na balkón a druhú do mrazničky.
Čo bolo  pri experimente zaujímavé, čo si zistil?

Prílohy:

Príloha A –   Topenie  

Príloha B –   Tuhnutie  


Vypracovala: Mgr. Ivona Čajkovská