Čítanie maľovaného príbehu


JAZYK A KOMUNIKÁCIA – Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná – synonymá
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – V dialógu vie vypočuť iných (deti aj dospelých)
Veková skupina 5-6 rokov

V príbehu sú niektoré slová podčiarknuté, tie skús nahradiť iným slovom,tak aby sa význam vety nezmenil, čiže jeho SYNONYMOM. Najskôr si príbeh celý prečítaj s rodičmi.

Príloha: Pracovný list

Otázky:

Robilo ti nejaké slovo problém?
Čo sa ti najviac páčilo?