Čítanie maľovaného príbehu

Čítanie maľovaného príbehu

Veková skupina 5-6 rokov

JAZYK A KOMUNIKÁCIA – Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná – synonymá
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – V dialógu vie vypočuť iných (deti aj dospelých)

V príbehu sú niektoré slová podčiarknuté, tie skús nahradiť iným slovom,tak aby sa význam vety nezmenil, čiže jeho SYNONYMOM. Najskôr si príbeh celý prečítaj s rodičmi.

Príloha: Pracovný list

Otázky:
Robilo ti nejaké slovo problém?
Čo sa ti najviac páčilo?