Čím budem?

Veková skupina 5 – 6 rokov

Matematika a práca s informáciami:
Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti.

Človek a svet práce:
Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií.


Možno si si už vyskúšal byť čašníkom, upratovačom, šoférom…

Teraz môžeš byť stavbárom.
Postavíš si 2 továrenské komíny z farebnej skladačky Lego. Roztrieď si ho na skupinky podľa farby, bude sa ti jednoduchšie stavať.

Tvojou úlohou bude postaviť komín tak, aby sa pravidelne striedali 2 červené dieliky a 1 zelený dielik.
Pri stavbe druhého komína striedaj 2 modré dieliky, 1 žltý dielik a 2 biele dieliky.
Keď sú oba továrenské komíny postavené, pozri si video.
Zistíš, či si postupoval správne – ako chlapček na videu.


Zapáči sa ti byť módnym návrhárom?

Vyskúšaj!
Vystrihni si z papiera biele aj zelené štvorce, červené obdĺžniky, modré trojuholníky, žlté a biele kruhy a veľkú čiapku formát A3.
Skús geometrické tvary ukladať na čiapku podľa  pokynov.
Začínaj ju zdobiť zospodu.

1. riadok – 2 biele štvorce a 1 červený obdĺžnik…pokračuj ďalej sám
2. riadok – 3 modré trojuholníky a 1 žltý kruh …
3. riadok – 1 zelený štvorec a 2 biele štvorce ….
4. riadok – 2 žlté kruhy a1  modrý trojuholník …..
5. riadok – 1 zelený štvorec a 1 biely kruh …….
6. riadok – vymysli si vlastný vzor

Či si postupoval správne zistíš, keď si pozrieš chlapca na videu.


Otázky k činnostiam:

  1. Čo si si všimol pri ukladaní Lego dielikov pri stavbe továrenských komínov? (pravidelné opakovanie sa = algoritmus)
  2. Aké striedanie geom.tvarov si si sám zvolil v poslednom riadku?
  3. S čím si mal najväčšie ťažkosti?

Vypracovali:  Zuzana Gombárová, Jaroslava Koková