Predstavujeme

Materská škola pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím Drotárska cesta 48, Bratislava

Materská škola poskytuje vzdelanie deťom so sluchovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou a deťom s viacnásobným postihnutím. Vzdelávacie štandardy vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu ako na bežných materských školách. Read more