Lezecká stena

Poďakovanie patrí mestskej časti Bratislava – Ružinov a Nadácii VÚB

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi v roku 2017 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu  mestskej  časti  Bratislava - Ružinov  a z Nadácie  VÚB. Projekt Hravo- zdravo bol  úspešný a vďaka  tomu máme na školskom  dvore  novú lezeckú stenu.

Lezecká stena  prispeje k spestreniu pohybových aktivít detí počas pobytu vonku. Dobrý pocit zo zdolania steny umocní v deťoch snahu trénovať a nevzdávať sa.  Atraktívnym spôsobom prispeje k rozvoju koordinácie pohybov rúk a nôh  a k spevneniu svalstva.

Osvojiť si základné pohybové návyky, rozvíjať pohybové schopností a kognitívne funkcie detí umožní futbalové ihrisko. Jeho vybudovanie sponzorovalo občianske združenie ZRPD Púpava.

Ako si ľahšie zvyknem na škôlku?

 • Bude mi ľahšie, keď tam už budem niekoho poznať
 • Porozprávajte mi niečo pekné o škôlke. Čo tam budem robiť?
 • Poďte sa so mnou na chvíľu pozrieť do škôlky, nech viem, kam idem.
 • Budte trpezliví, dajte mi čas, aby som si zvykol.
 • Ráno nebuďte nervózni, nenáhlite sa. Nemám to rád.
 • Hovorte mi často, že ma ľúbite.
 • Nehrešte ma za „nehody“, ktoré sa mi prihodia.
 • Dajte mi pocítiť istotu, že pre mňa prídete.
 • Nerobte za mňa veci, ktoré zvládnem sám.
 • Nechcem, aby moje obavy vzbudili vašu starosť. Potom sa budem obávať ešte viac.

Do skrinky mi uložte :

 • Papučky
 • Pohodlné oblečenie na hranie v triede
 • Náhradné oblečenie
 • Pyžamko

Odporúčame článok: Sedem rád ako sa pripraviť na škôlku

Sedem rád – ako pripraviť dieťa na škôlku

Nástup do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých.

 Dieťa a rodičia sú k sebe tesne pripútaní, vstupom do škôlky nastal čas, kedy sa už  musia na určitú dobu odpútať. Významný francúzsky detský psychiater Marcel Rufo píše, že život je o neustálom pripútavaní  a odpútavaní. Škôlka je akýmsi trenažérom tých schopností, ktoré bude musieť dieťa veľakrát uplatniť aj vo svojej dospelosti. Ako hovorí ďalej: „Odlúčenie je potrebné preto, aby sme vlastnili svoje JA. To nám umožňuje vytvárať nové väzby, nové vzťahy a žiť svoj život“.

Pre obe strany je to extrémne náročná situácia. Nástup do škôlky je však u dieťaťa spojený s vekom, kedy je danú situáciu schopné zvládnuť. Musia mu v tom pomôcť dospelí. Vďaka úzkej spolupráci s učiteľmi a odborníkmi v škôlke a dôkladnej príprave rodičov na tento krok, prechod dieťaťa do škôlky nemusí byť vôbec stresujúci.

Rodičia sú často zneistení a preto je nutné si uvedomiť, že prechod do škôlky musia v prvom rade po emocionálnej stránke zvládnuť oni. Ak sa to podarí im, s veľkou pravdepodobnosťou to zvládne aj ich dieťa.

Prvá rada…

Rodič sa musí v prvom rade pre vstup do škôlky pevne rozhodnúť. Zvážiť všetky pre a proti, emocionálnu zrelosť svojho dieťaťa a rodinnú situáciu. Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do škôlky by malo byť dostatočne pevné. Ak to tak nie je, dieťa veľmi rýchlo vycíti  slabosť svojho rodiča a hladký prechod do škôlky sa nepodarí.

Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do škôlky prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni, možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.

Druhá rada…

Rodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko a je to v poriadku. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie.

Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb v škôlke na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

 Tretia rada…

Rodič by mal k inštitúcii a personálu, ktorému zveruje svoje dieťa získať dôveru. Získanie dôvery k inštitúciu výrazne napomáha celému adaptačnému procesu, preto je dôležité sa s rodičmi vopred stretnúť, umožniť im spoznať prostredie škôlky, personál, odpovedať na ich otázky, eliminovať ich obavy a uistiť ich o pozitívnom vývoji udalostí.

Štvrtá rada…

Rodič by mal dieťa zvykať na čas bez neho. Pred nástupom do škôlky by malo mať dieťa skúsenosť  pobytu s inou dospelou osobou, napr. pestúnkou alebo starou mamou.

Piata rada…

Rodič by mal dieťa zvykať na detský kolektív návštevou ihrísk alebo detských kamarátov. Deti, ktoré majú túto skúsenosť za sebou, lepšie vnikajú do kolektívu v materskej škole.

Šiesta rada…

Rodič by mal dieťaťu veľa o škôlke rozprávať, vzbudzovať v ňom zvedavosť a motivovať ho. Odporúčajú sa knižky o škôlke, opakovaná návšteva škôlky v čase hier na dvore vonku. Dieťa sa môže nenásilnou formou prísť na chvíľu v sprievode mamy opakovane pohrať. Tak postupne spozná prostredie a budúcu učiteľku.

Keď  potom príde do škôlky naozaj, nebude v úplne novom prostredí a jeden z mnohých stresujúcich faktorov (neznámosť prostredia) nemusí tak intenzívne pôsobiť.

 Siedma rada…

Rodič by mal na tomto významnom akte veľmi intenzívne spolupracovať  s personálom škôlky, ale aj naopak personál by mal dobre počúvať rodiča. Na rodičovské schopnosti  a intuíciu netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí, rodič je najlepší odborník na svoje dieťa, pretože ho najlepšie pozná a múdry personál v škôlke rodičovi načúva.

Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu, čo najhladkejšiemu začleneniu dieťaťa do kolektívu.


*Prebraté z: babetko.rodinka.sk

Autor: Mgr. Barbora Vodičková

Sprcha na školskom dvore

 


Poďakovanie patrí nadácii HB REAVIS

Ku koncu školského roka 2015/2016 pribudla na dvore našej materskej školy na Exnárovej ulici nová rozprašovacia ,,Sprcha pre deti“. Tento projekt sa zrealizoval vďaka príspevku z Nadácie HB Reavis.

Hlavným cieľom projektu bolo zabrániť nebezpečenstvu prehriatia u škôlkarov počas horúcich dní a spríjemniť im pobyt na dvore. Sprcha poskytuje nielen bezpečný spôsob osvieženia, ale zároveň skvelú zábavu pre deti a veľký zážitok.

Tešíme sa, že vďaka novej rozprašovacej sprche na našom dvore budú letné horúčavy ľahšie zvládnuteľné a deti vďaka nej zažijú s kamarátmi mnoho pekných chvíľ.


Mama zo štvrtej triedy

Tancujeme s detským tanečným súborom

Poďakovanie patrí mestskej časti
Bratislava - Ružinov

 

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť kultúrno - spoločenské aktivity.

S veľkým nadšením sme prijali správu o pridelení finančnej dotácie, grantu, pre náš projekt Tancujeme s detským tanečným súborom Púpava.

Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým hravou formou rozvíjať a zdokonaľovať hudobno - tanečné cítenie, zdravý rast a správny psychomotorický vývin dieťaťa, stimulovať hudobno -pohybový prejav detí a kultivovať ho a v neposlednom rade využiť osvojený pohybový a hudobný materiál na prezentáciu na rôznych hudobno - tanečných vystúpeniach.

Za poskytnutý grant vo výške 1.590 € boli pre detičky MŠ zakúpené látky, potrebná galantéria, zabezpečené šitie kostýmov, 110 tričiek s logom ako aj fotoaparát s kamerou a SD kartou potrebného na zachytenie všetkých úžasných hudobno-tanečných schopností a zručností našich/Vašich detí Ružinova.

Rada by som vyjadrila v mene všetkých rodičov, detí ako aj pedagógov MŠ Exnárova obrovskú vďaku za poskytnutie peňažných prostriedkov na kultúrno-spoločenské aktivity, nakoľko detičky tým získali užasnú možnosť rozvíjať svoju tvorivosť a detskú fantáziu napríklad prestrojením sa do kostýmu a vystupovať ako niekto iný, tancovať, spievať, hrať...

Jednoducho vyjadriť tak svoje pocity, nálady, príbehy či činnosti nielen slovne ale aj pohybom, spevom či použitím ľahko ovládateľných hudobných nástrojov.   

Tie im umožňujú prežívať rytmus, rozvíjať jemnú motoriku rúk a koordináciu pohybov. Zároveň získavajú schopnosť podriadiť sa ostatným v rámci kolektívneho vystupovania, pocit zodpovednosti za spoločný výkon a schopnosť pohotovej reakcie v prípade chyby, spoločné zdieľanie úspechov, prejavovania radosti, ako aj smútku z neúspechu, čo ich učí prirodzene zvládať svoje emócie. Hudobno-tanečné aktivity môžu pozitívne ovplyvniť rozhodnutie dieťatka, ktorým  smerom sa bude uberať a či bude v budúcnosti hrať na hudobný nástroj.

My, rodičia, kladieme veľký dôraz na to, aby sa naše detičky rozvíjali a napredovali   v každej oblasti, ktoré im život ponúka, a preto by sme ich mali povzbudzovať a podporovať. Ceníme si, že aj predstavitelia mestskej časti majú záujem podporovať všestranné rozvíjanie najmladšej generácie. Ešte raz chcem za všetkých rodičov MŠ Exnárova 6 vysloviť mestskej časti Bratislava - Ružinov úprimné Ďakujeme!


Mama z 3. triedy

IKT Magic Box

Poďakovanie patrí mestskej časti
Bratislava - Ružinov

 

Rodičia združení v Občianskom združení ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 v spolupráci s pedagógmi tejto materskej školy, žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť -  vzdelávanie a sociálna oblasť.

 Veľmi sme sa potešili, keď komisia pre posudzovanie projektov vybrala aj ten náš projekt - Hráme sa a učíme s Púpavou.

Cieľom tohto  projektu bolo integrovať digitálne technológie do každodenných aktivít detí, rodinných príslušníkov a podporovať rozvoj elementárnych počítačových zručností.  Keďže technika rýchlo napreduje, snažili sme sa získať novší typ interaktívnej tabule, ktorý je mobilný, variabilný a využiteľný
vo viacerých triedach materskej školy.

Za poskytnutý grant vo výške 2.994 € bola v septembri 2016 zakúpená mobilná interaktívna tabuľa značky IKT-MAGIC BOX S1. Nadšení sme boli všetci - deti, rodičia aj učiteľky. Ja sama som sa zúčastnila viacerých prezentácií a veľmi sa mi páčilo, ako deti kreslili na tabuľu, dotvárali rôzne obrázky, precvičovali si grafomotoriku. Prostredníctvom programu Digitálne lego si rozvíjajú tvorivosť, konštruktívne myslenie. Súčasťou tejto interaktívnej tabule je množstvo ďalších výučbových programov, s ktorými sa ešte len deti budú zoznamovať. Prostredníctvom tabule sa dajú  spúšťať CD aj DVD nosiče, nahrávať zvuky s EASI – SPEAK, pozorovať  digitálnym mikroskopom EASI-SCOPE a vytvárať množstvo prezentácií.

Pre nás, rodičov, je nesmierne dôležité, aby naše deti napredovali a už v ranom veku mali možnosť rozvíjať si  technické zručnosti a získavať digitálne kompetencie. Chcem sa úprimne poďakovať mestskej časti Bratislava – Ružinov, že podporuje takéto projekty a poskytuje finančnú pomoc materským školám pre výchovu a vzdelávanie našich detí.


Mama z 2. triedy

Detský kútik

Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE

Aj tento rok (2016) sa naša materská škola na Exnárovej ul. 6 stala úspešným žiadateľom o finančný grant z fondu firmy ZSE a.s. pre projekt Detský kútik. Na projekt sme získali sumu 600€. Túto finančnú podporu sme využili na vybudovanie variabilného detského kútika a na zakúpenie edukačného materiálu pre deti.

Cieľom projektu je skvalitnenie výučby, rozširovanie vedomostí a zručností detí. V detskom variabilnom kútiku budú mať možnosť deti manipulovať, tvoriť, riešiť, komunikovať, rozvíjať poznatky z rôznych oblastí Školského vzdelávacieho programu.

OLOmánia

        

OLOmpiáda je teraz OLOmánia  🙂

je to aj nadaľej dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“
Celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník OLOmpiády je víťaz. Zvolený nástroj marketingovej komunikácie súťaž a forma jednotlivých podujatí, festival, výstava, exkurzia, športové podujatia zaraďuje projekt medzi jedinečné svojho druhu nielen v odvetví odpadového hospodárstva.

Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Presvedčiť ich, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú len politici a zákony, ale predovšetkým oni sami.


Organizátor projektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.

Bezpečne na cestách

Nadácia spoločnosti
Volkswagen Slovakia


 

Naša materská škola sa prostredníctvom pedagógov a ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Bezpečne na cestách. Tento grantový program je zameraný na interaktívne vyučovanie, ktoré kladie dôraz na prevenciu pred dopravnými nehodami.

Spomedzi 142 doručených návrhov z celého Slovenska, podporí Nadácia Volkswagen Slovakia 13 projektov celkovou sumou 20.000 eur. Naša materská škola ako jeden z úspešných žiadateľov získala na projekt Exnáriček Dopraváčik prisľúbenú podporu vo výške 1.833,50€.

Cieľom projektu Exnáriček Dopraváčik je viesť deti počas teoretickej a praktickej výučby dopravnej výchovy k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich blízkosti.


Mama zo 4.triedy

 

Exnárka sa hrá a vzdeláva

Poďakovanie patrí spoločnosti ZSE a.s

Naša materská škola bola, úspešným žiadateľom o grant z fondu firmy ZSE, a.s. pre projekt „Exnárka sa hrá a vzdeláva“ a získala podporu v sume 600 EUR. Z tejto sumy materská škola zakúpila notebook, tlačiareň a príslušenstvo. Nový notebook bude využívať edukačné softvéry na interaktívnej tabuli.

Cieľom projektu je prehlbovanie, rozvíjanie a rozširovanie vedomostí a zručností v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti. Podporuje aktívne učenie sa detí prostredníctvom digitálnych technológií a interaktívnej tabuli vo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy. Zároveň bude viesť deti k osvojeniu a rozvíjaniu ich motorických zručností.


Mama zo 4. triedy