Anglický jazyk

Ak chcete svojmu dieťaťu otvoriť brány sveta dokorán, máte na to najlepšiu príležitosť. Dajte deti na jazyky už počas dochádzky do materskej školy. Čím je dieťa mladšie, tým ma lepšiu schopnosť naučiť sa základy cudzieho jazyka prirodzeným spôsobom, hrou, spevom, tancom, básničkami, riekankami. Vaše deti aj takouto formou pripravíme, aby dosiahli istý stupeň bilingvizmu, pri vstupe do základnej školy.