Ako trávime čas

Tvoríme a hráme sa doma

Ahojte, kamaráti!
Určite už všetci viete, prečo sa spolu nemôžeme stretávať v našej škôlke. Rodičia Vám iste povedali, že do našej krajiny zavítal nepozvaný hosť.
Ten hosť sa volá koronavírus. A ako ste si všimli, tento nepriateľ nám všetkým zakryl ústa rúškami, aby sme neochoreli.

Zistili sme však, že Vaši kamaráti a pani učiteľky Vám veľmi chýbajú.
Chcete vedieť, ako trávia čas s rodičmi a so súrodencami kamaráti z našej materskej školy? Chcete, aby Vaši kamaráti vedeli, ako trávite čas Vy počas týchto dní, keď je tu koronavírus?

Určite áno, a preto poproste rodičov, aby poslali fotky, ako niečo vyrábate, keď ste na prechádzke, keď sa hráte, keď varíte, pečiete, alebo čokoľvek robíte na email: jarkajanka@hotmail.com

A potom sa na stránke našej škôlky v GALÉRII môžete pozrieť, ako trávia čas Vaši kamaráti z triedy, ako ho trávia kamaráti predškoláci.
Keď náš nepozvaný hosť zo Slovenska odíde a my sa vrátime do škôlky, spoločne si potom urobíme album, ktorý nám bude neskôr pripomínať, čo sme robili v čase, keď sme nemohli byť so svojimi kamarátmi v škôlke.