2% z daní 2022 ZRPD Púpava

Darujte nám 2 % z Vašich daní

Vážení rodičia a priatelia našej škôlky,
Chceli by sme Vám veľmi poďakovať za každoročné poukazovanie 2% z Vašich daní.

Vďaka Vám sa nám v roku 2021 podarilo zakúpiť:

* Rúčkovadlo   * Lanová pyramída

 

 

 

 

 

 

 


V roku 2022 by sme radi finančné prostriedky použili hlavne na:

Inštaláciu plachty proti slnku nad pieskoviskom.
Plachta chráni pred UV žiarením a je kotvená na oceľové stĺpy.

Zdroj: FB Ružinovský podnik. Fotka je ilustračná, z pieskoviska na Miletičovej ulici.

 


Kam poukázať 2% pre OZ PÚPAVA:

Obchodné meno: Združenie rodičov a priateľov detí PÚPAVA
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 30795605
Adresa: Exnárová 6, 821 03 Bratislava

 


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

• Ak ste zamestnaní:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30.4. pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. (Prípadne tlačivá doručte nám a my ich za Vás pošleme príslušnému daňovému úradu).

• Ak si robíte daňové priznanie (PO, FO):

Údaje organizácie: Združenie rodičov a priateľov detí PÚPAVA
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Exnárová 6, 821 03 Bratislava
IČO: 30795605

Tlačivo na poukázanie dane:  PDF súbor


Viac informácií a tlačivá: www.rozhodni.sk