Projekty

Realizované projekty občianskeho združenia „Púpava“ pôsobiaceho pri materskej škole, v spolupráci s nadáciami a láskavými sponzormi.

Lezecká stena

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi v roku 2017 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov a z Nadácie VÚB. Projekt Hravo- zdravo bol úspešný a vďaka tomu máme na školskom dvore novú lezeckú stenu.

Čítaj viac

Sprcha na školskom dvore

Ku koncu školského roka 2015/2016 pribudla na dvore našej materskej školy na Exnárovej ulici nová rozprašovacia ,,Sprcha pre deti“. Tento projekt sa zrealizoval vďaka príspevku z Nadácie HB Reavis. Hlavným cieľom projektu bolo zabrániť nebezpečenstvu prehriatia u škôlkarov počas horúcich dní a spríjemniť im pobyt na dvore.

Čítaj viac

Tancujeme so súborom

Občianske združenie ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 spoločne s pedagógmi žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť kultúrno - spoločenské aktivity. S veľkým nadšením sme prijali správu o pridelení finančnej dotácie, grantu, pre náš projekt Tancujeme s detským tanečným súborom Púpava.

Čítaj viac

IKT Magic Box

Rodičia združení v Občianskom združení ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova 6 v spolupráci s pedagógmi tejto materskej školy, žiadali o grant z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Ružinov na rok 2016 na základe výzvy pre oblasť -  vzdelávanie a sociálna oblasť.

Čítaj viac

Detský kútik

Aj v roku 2016, sa naša materská škola na Exnárovej ul. 6 stala úspešným žiadateľom o finančný grant z fondu spoločnosti ZSE a.s. pre projekt Detský kútik. Na projekt sme získali sumu 600€.

Čítaj viac

OLOmánia

Olompiáda sa zmenila na OLOmániu! Je to aj nadaľej dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.

Čítaj viac

Bezpečne na cestách

Naša materská škola sa prostredníctvom pedagógov a ZRPD Púpava pri MŠ Exnárova úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia s názvom Bezpečne na cestách. Tento grantový program je zameraný na interaktívne vyučovanie, ktoré kladie dôraz na prevenciu pred dopravnými nehodami.

Čítaj viac

Exnárka sa hrá a vzdeláva

Naša materská škola bola, úspešným žiadateľom o grant z fondu firmy ZSE, a.s. pre projekt „Exnárka sa hrá a vzdeláva“ a získala podporu v sume 600 EUR. Z tejto sumy materská škola zakúpila notebook, tlačiareň a príslušenstvo. Nový notebook bude využívať edukačné softvéry na interaktívnej tabuli.

Čítaj viac

Náš altánok

Občianske združenie Púpava a pedagógovia MŠ Exnárova 6 požiadali o finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov a dobrá vec sa podarila. Všetci sa tešíme, že sa našim deťom na školskom dvore vytvorí nový priestor v prírode.

Čítaj viac