Moderná štátna materská škola

Sme materská škola s množstvom benefitou, našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí.
Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu a k vytváraniu priateľských
vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. V súčastnosti poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť
2,5 až 6 ročným deťom a tiež deťom s odloženou školskou dochádzkou.

 

Moderné vyučovanie

V našej materske škole používame pri výučbe detí moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok.

Školská jedáleň

Ako jedna z mála jedální varíme aj pre deti so zdravotnými problémami a dietnými obmedzeniami ako sú napr. alergie a intolerancie potravín.

Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Pozrite si naše projekty, nové aj tie prebiehajúce...

Obnovenie sekcie pripravujeme, čoskoro ju uverejníme

Pozrite si viac

Robíme všetko pre spokojnosť našich detí

Priestranný školský dvor s množstvom športového vybavenia, vlastné dopravné ihrisko, vlastná telocvičňa, moderne vybavené triedy a mnoho ďaľších benefitov, vytvárajú pre naše deti príjemné prostredie pre všestranné rozvíjanie ich osobnosti.