Moderná štátna materská škola

Sme materská škola s množstvom benefitou, našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí.
Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu 
a k vytváraniu priateľských
vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. V súčastnosti poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť
2,5 až 6 ročným deťom a tiež deťom s odloženou školskou dochádzkou. 
 

moderne_vyucovanie

Moderné vyučovanie

Pri výučbe detí používame moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov.

Kuchyna_340x190px

Školská jedáleň

Ako jedna z mála jedální varíme aj pre deti so zdravotnými problémami a dietnými obmedzeniami ako sú napr. alergie a intolerancie potravín.

doplnkove_aktivity

Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Letná rekonštrukcia škôlky sa podarila na jednotku.

Ďakujeme mestskému zastupiteľstvu a všetkým sponzorom!

Pozrite si viac

Naše nové projekty

Robíme všetko pre spokojnosť našich detí

Priestranný školský dvor s množstvom športového vybavenia, vlastné dopravné ihrisko, vlastná telocvičňa, moderne vybavené triedy a mnoho ďaľších benefitov, vytvárajú pre naše deti príjemné prostredie pre všestranné rozvíjanie ich osobnosti.