Moderná štátna materská škola

Sme materská škola s množstvom benefitou, našou prioritou je vytvárať stimulujúce prostredie pre individuálny vývin našich detí.
Odovzdávame im poznatky o zdravom spôsobe života, pestujeme v nich kladný postoj k svojmu zdraviu 
a k vytváraniu priateľských
vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými. V súčastnosti poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť
2,5 až 6 ročným deťom a tiež deťom s odloženou školskou dochádzkou. 
 

moderne_vyucovanie

Moderné vyučovanie

Pri výučbe detí používame moderné vyučovacie metódy pomocou najnovších elektronických učebných pomôcok a výučbových softvérov.

Kuchyna_340x190px

Školská jedáleň

Ako jedna z mála jedální varíme aj pre deti so zdravotnými problémami a dietnými obmedzeniami ako sú napr. alergie a intolerancie potravín.

doplnkove_aktivity

Doplnkové aktivity

Okrem všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa umožníme vašim deťom absolvovať nadštandardné aktivity v priestoroch našej školy.

Letná rekonštrukcia škôlky sa podarila na jednotku.

Ďakujeme mestskému zastupiteľstvu a všetkým sponzorom!

Pozrite si viac

Naše nové projekty

int tabula02

Exnárka sa hrá a vzdeláva

Naša materská škola bola úspešným žiadateľom o grant z fondu firmy ZSE a.s. pre projekt „Exnárka sa hrá a vzdeláva“ a získala tak podporu v sume 600 eur.

nadacia-volkswagenn

Bezpečne na cestách

Naša materská škola sa prostredníctvom pedagógov a ZRPD Púpava úspešne zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia.

olompiada zber

Olompiáda 2014

Cieľom projektu je naučiť deti správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť.

Robíme všetko pre spokojnosť našich detí

Priestranný školský dvor s množstvom športového vybavenia, vlastné dopravné ihrisko, vlastná telocvičňa, moderne vybavené triedy a mnoho ďaľších benefitov, vytvárajú pre naše deti príjemné prostredie pre všestranné rozvíjanie ich osobnosti.